Historisk overblik

Fra den gamle protokol 
   
1870 bliver selskabet stiftet under navnet ”Østerlarsker Sogns Kreaturforsikringsselskab”.
1878 antager selskabet navnet ”Bornholms Kreaturforsikringsselskab”.
1887 oprettes protokollen, der er en beholdning på kr. 5.223,82 – medlemstallet er 1255 og forsikringssummen udgør kr. 818.493,00.
1887 udbetales erstatning for en hest kr. 160,00 til trods for hesten angiveligt er ældre end angivet.
1889 årsbidraget udgør: Kr. 0,70 pr. portion.
1900 heste forsikres i en klasse for sig (A), hornkvæg o.a. (B).
1900 ”Da Hr. Proprietær Rømer, Blykobbegaard  skulle have en Hoppe til Landmandsforsamlingen i Odense, var der inkommet andrangende fra ham om af Forsikringen kunde gjælde både på Sø og på Land. Bestyrelsen kunne ikke bevilge Andragendet”.
1903 oprettelse af klasse (C) svin, får og geder vedtages.
1907 brænder selskabets formue hos formand/kasserer, og der kræves pant i forsikringssummen for genopbygning og 2. prioritet for resten i ejendommen. Regnskabet kan dog udarbejdes på grundlag af synsmændenes årlige indberetning.
1908 regnskab skal udarbejdes, så det kan kontrolleres klassevis.
1927 opdeles klasse A i to dele (I) brugsdyr og (II) avlsdyr.
1939 indmeldes Rutsker Hesteforsikring.
1943 besluttes at mærke 3-4 og 5 års heste, årstal tatoveres i underkæben. Det tager dog flere år at få dette indført i praksis. Dette skal foretages af en dyrlæge.
1948 aftales, at hestemærkning i stedet vil ske med en tang på undersiden af tungen. Forsikringen betaler prisen kr. 6,00 pr. hest.
1958 på forespørgsel af Bornholms Køre- & Rideforening enedes man om at erstatte forsikrede heste, der deltager i foreningens kurser og stævner på samme vis.
1958 ophæves reglen om hestemærkning, da det ikke fungerer tilfredsstillende.
1959 kræver 72 medlemmer ekstraordinær generalforsamling vedr. genindførelse af hestemærkning.
1960 genindføres hestemærkningen – dette fælles for alle 4 bornholms kreaturforsikringsselskaber. Aldersmærkning skal ske for 4-årige heste op til 8 år.
1960 omtales første gang ”traverheste”, der er indført til øen. Kan man være tjent med at de ligestilles med arbejdsheste med hensyn til præmie.
1963 indlemmes travheste i forsikringen, ny klasse (D) oprettes. Travheste er undtaget aldersmærkning, såfremt der foreligger en anerkendt fødselsattest.
1968 besluttes det at få en annonce i den lokale telefonbog.
1970 ophører aldersmærkning for heste.
1970 oprettes endnu en klasse (E) for fedekvæg.
1971 er der mange møder samt forhandlinger angående sammenlægning af de 4 bornholms kreaturforsikringsselskaber, der udarbejdes nye vedtægter m.m. Sammenlægningen bliver dog ikke til noget, da en ud af de 4 ikke ønsker dette. Disser forhandlinger pågår 1970-1972.
1974 prøves med postgiro i klasse (D) som et forsøg.
1975 udgår 10% reglen ved erstatninger.
1976 præciseres at forsikringen dækker ved udstationering af hingste i det øvrige Danmark mod dobbelt præmiebetaling i klasse (A).
1976 er året, hvor der indføres girokort i alle klasser.
1978 Selskabets 100 års jubilæum markeres, en artikel i avisen, samt et møde med spisning.
1981 bortfalder den dobbelte hingstepræmie.
1982 indtræder to af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, formand Johnny Jensen og Jens-Ole Riis i bestyrelsen.
1983 foreslår forsikringsrådet sammenlægning af de bornholmske kreaturforsikringsselskaber, der er et enkelt møde, men man er tilbageholdende grundet det store arbejde ca. 12 år tidligere og det bliver heller ikke til noget denne gang.
1984 udmelder selskabet sig af forsikringstilsynet (iflg. Reglerne).
1984 der kommer nye regler for nytårssyn.
1989 Den tidligere forhandlingsprotokol, der er påbegyndt den 28. December 1887, slutter med året 1989, er afleveret i lokalhistorisk arkiv på Bornholms Centralbibliotek i Rønne.
Fra den nye protokol 
   
1992 Klasse A & D deles i hhv. livs- og brugsforsikring, og selskabet ændrer navn til ”Bornholms Heste- & Kreaturforsikring.
1993 får kassereren EDB-anlæg.
1996 indtræder nuværende bestyrelsesmedlem Jørgen Ulrik Hansen i bestyrelsen.
1997 indføres sygeforsikring. Det bliver ingen succes.
1998 indgåes et samarbejde med Storstrøms Hesteforsikring, hvor vi forsikrede heste under kr. 30.000 på Bornholm, og de forsikrede dem over kr. 30.000.
2000 købes 2 anparter i det nye slagteri i Aakirkeby.
2002 indtræder nuværende bestyrelsesmedlem Vikki Blohm i bestyrelsen.
2003 chipsmærkning af heste indføres.
2005 indtræder nuværende bestyrelsesmedlem Søren Koch i bestyrelsen.
2007 bliver der indgivet 2 erstatningssager til Forsikrings Ankenævnet. Vi får medhold i den ene sag, og må indgå forlig i den anden med 50/50.
2008 indtræder nuværende bestyrelsesmedlem Torben Dahl Pedersen i bestyrelsen.
2009 indtræder nuværende kasserer Karen-Lisbeth Hansen i bestyrelsen.
2010 indtræder nuværende bestyrelsesmedlem Holger Kofod i bestyrelsen.
2011 bliver vore vedtægter lagt ind på EDB.
2013 gøres opkrævningen elektronisk.
2015 opsættes reklameskilte i de bornholmske ridehaller.

Din lokale dyreforsikring

Hest sidemodul

Tegn forsikring for din hest mens den har det allerbedst - Bornholmsk forsikring er det letteste for jer.

Yderligere oplysninger fås på telefon eller e-mail:

Karen-Lisbeth

Tlf. 5699 0042
Mobil 4044 2042 / 2462 9507
kontakt@bornholms-hesteforsikring.dk

Gå til toppen