Klasse AB - Brugsforsikring Jfr. §10.

”Der ydes dækning som anført under §9, derudover ydes erstatning for hel eller delvis kronisk uanvendelighed i henhold til dyrlægeattest. Såfremt forsikringstageren ønsker at beholde hesten udbetales max. 50% af forsikringssummen. Hesten er herefter udelukket fra al deltagelse i konkurrencemæssigt øjemed. Det påhviler ejeren at drage omsorg herfor. Genforsikring kan derefter kun ske som livsforsikring til max. nyvurdering.”

Præmie:

ForsikringsværdiÅrlig præmie i %
Sidst opdateret August 2022
Heste indtil 50.000,-  14 %
Heste indtil 40.000,- 12 %
Heste indtil 30.000,- 10 %
Heste indtil 25.000,- 9 %
Heste indtil 20.000,- 8 %
Heste indtil 15.000,- 7 %
Heste indtil 10.000,- 6 %

Heste på 14 år og derover forsikres max. 15.000,-
Heste på 16 år og derover forsikres max 10.000,-
20. år sidste forsikringsår.


Ethvert medlem af klasse AA, AB og klasse B er pligtig til at forsikre alle sine heste og kvæg, der er over 1 år gamle, og for klasse C alle dyr, der er over 8 måneder med undtagelse af dem, der er syge eller over den fastsatte alder. Ethvert medlem af klasse DA og DB er pligtig til at forsikre alle sine travheste, der er over 1 år.

Præmien skal være indbetalt inden 8 dage efter tegning, for at forsikringen dækker i h.t. § 5 stk. 3 (synspris kr. 100,- ). Heste på 16 år, som ikke før har været forsikret, kan ikke forsikres. Dyrlægeattest kan forlanges ved nytegning til værdi af kr. 30.000,- eller derover.. Døde dyr bortskaffes på forsikringstagers regning.

Spørgsmål ang. præmiebetaling m.m. bedes rettet til den lokale formand eller kasserer.

Følgende informationer skal opgives ved nytegning: Reg.nr., race, navn, alder, køn samt evt. opstaldingssted.

Forsikringstager skal oplyse navn, adresse, telefonnummer samt e-mail adresse.

 

Din lokale dyreforsikring

Hest sidemodul

Tegn forsikring for din hest mens den har det allerbedst - Bornholmsk forsikring er det letteste for jer.

Yderligere oplysninger fås på telefon eller e-mail:

Karen-Lisbeth

Tlf. 5699 0042
Mobil 4044 2042 / 2462 9507
kontakt@bornholms-hesteforsikring.dk

Gå til toppen