Klasse DA: Livsforsikring for travheste – betingelser som for klasse AA.

Præmie:

ForsikringsværdiÅrlig præmie i %
Sidst opdateret August 2022
Travheste indtil 50.000,-  10 %
Travheste indtil 40.000,-  8 %
Travheste indtil 30.000,- 6 %
Travheste indtil 20.000,-  5 %
Travheste indtil 10.000,- 4 %
Føl indtil 25.000,- 8 %
Ufødte føl indtil 10.000,- 6 %

Heste på 14 år og derover forsikres max. 15.000,-
Heste på 16 år og derover forsikres max. 10.000,-
20. år er sidste forsikringsår.


Ethvert medlem af klasse AA, AB og klasse B er pligtig til at forsikre alle sine heste og kvæg, der er over 1 år gamle, og for klasse C alle dyr, der er over 8 måneder med undtagelse af dem, der er syge eller over den fastsatte alder. Ethvert medlem af klasse DA og DB er pligtig til at forsikre alle sine travheste, der er over 1 år.

Præmien skal være indbetalt inden 8 dage efter tegning, for at forsikringen dækker i h.t. § 5 stk. 3 (synspris kr. 100,- ). Heste på 16 år, som ikke før har været forsikret, kan ikke forsikres. Dyrlægeattest kan forlanges ved nytegning til værdi af kr. 30.000,- eller derover.. Døde dyr bortskaffes på forsikringstagers regning.

Spørgsmål ang. præmiebetaling m.m. bedes rettet til den lokale formand eller kasserer.

Følgende informationer skal opgives ved nytegning: Reg.nr., race, navn, alder, køn samt evt. opstaldingssted.

Forsikringstager skal oplyse navn, adresse, telefonnummer samt e-mail adresse.

Din lokale dyreforsikring

Hest sidemodul

Tegn forsikring for din hest mens den har det allerbedst - Bornholmsk forsikring er det letteste for jer.

Yderligere oplysninger fås på telefon eller e-mail:

Karen-Lisbeth

Tlf. 5699 0042
Mobil 4044 2042 / 2462 9507
kontakt@bornholms-hesteforsikring.dk

Gå til toppen